Birbirinden Şaşırtıcı ve Modern Konteyner Evler

Konteyner evler kendine has kubik formları ve özgün aynı zamanda estetik duruşa sahip olabilen, gerek toplu yaşama gerekse müstakil evler için, atıl yada ikincil kullanıma uygun bir alternatif olarak tercih edilebiliyor. Konteyner evler Avrupa’da uzun yıllardır kullanımı devam eden ve büyük ilgi gören geri dönüşümü yapılabilen doğa dostu yaşam projeleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda konteyner evler dayanıklı yapıları ve ergonomik gövdeleri ile konut mimarisine farklı bir bakış açısı kazandırıyor diyebiliriz. Son yıllarda ise konteynerlar sadece müstakil ev projelerinde değil bir aralarında bu akıma destek veren bir çok dünyaca ünlü markanın yeni ticarethaneleri olarak karşımıza çıkabiliyor. Yazımızda bugün sizlerle kara ve deniz taşımacılığında kullanılan konteynerler ile ortaya çıkan dikkat çekici ve modern tasarımlara yer vermek istedik.

İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma, modern çağın getirileriyle birlikte biçim değiştirmeye devam ediyor. Özellikle sürdürülebilirlik (sustainability) gibi mimari bir ilke üzerinden yaşam alanları yeniden şekilleniyor, kullanılan malzemelerin çeşitliliği artıyor, sadece kaliteli yaşam beklentisi dışında doğayla barışık, gelecek nesillerin varlığını garanti altına alan, geri dönüşümü yapılabilir, ikincil kullanımlara uygun modeller ve projeler ortaya çıkıyor. Bu projeler kapsamında özellikle Avrupa’da sıklıkla kullanılan malzeme konteynerler. Aslen kara ve deniz taşımacılığında yük nakliyesi için kullanılan konteynerler sağlam yapıları ve ergonomik gövdeleri ile ikincil kullanımlar için konut mimarisinde yepyeni yaklaşımların ortaya çıkmasına olanak tanıyor.

Konteyner Evler

sarı konteyner ev tasarımı
sarı konteyner ev tasarımı

Ülkemizde de barınma amaçlı konteyner kullanımı uzun yıllardan beri devam ediyor. Özellikle inşaat sektöründe geçici barınma alanları için kullanılan konteynerler inşaat alanında ya da şantiye de çalışan personelin ofis, yemekhane, yatakhane, wc ve banyo vb. gibi temel barınma ihtiyaçlarının karşılanması için temel çözüm yöntemi. Ancak ülkemizde konteynerlerin tanınması aslen deprem gibi doğal afetler sonrasında kurulan konteyner kentlerin ortaya çıkışıyla daha da belirginleşti. Bu dönemde konteynerler kullanılarak acil barınma koşulları oluşturuldu. Birçok felaketzedenin ihtiyaçlarının karşılanmasıyla konteynerlerin yaşamsal önemi ön plana çıktı ve farklı mimari uygulamalar çerçevesinde ilgi odağı olmaya başladı. Yurtdışındaki durum ise bundan biraz daha farklı .

İlginizi Çekebilir : Muhteşem Beyaz Villa Tasarımları

Özellikle Kıta Avrupa’da tanımlanan sürdürülebilirlik modern çağ teknolojisinin ortaya çıkardığı zararları minimize etmek adına çerçevesi çizilmiş bir ilke. Her türlü endüstriyel ve sanayi üretiminin birbirinden farklı ama mutlak bir oranda çevreye zarar verdiği düşünüldüğünde mimari uygulamalar bakımından böyle bir ilkenin ortaya çıkardığı sonuçlar ise oldukça ilginç. Atıl durumda ya da ikincil kullanıma uygun konteynerlerin hem müstakil evler hem toplu yaşama imkan tanıyan apartmanlar hem de birçok özgün stile sahip konutların inşasında kullanılması Avrupa’da sıklıkla karşılaşılan bir durum. Kıtanın iklimsel farklılıklara sahip birçok bölgesinde mimari, güvenlik ve barınma için koşulları uygunlaştırılmış konteynerler birer lego parçası gibi birleştirilerek konut haline dönüştürülüyor. Özellikle ilk bakışta konteyner evlerin özgün ve kübik formlarıyla kent estetiği bakımından özgün bir yeri olduğu düşünülüyor.

Ancak bu özgünlük söz konusu konutların estetik bakımdan beklentileri tam olarak karşıladığı anlamına gelmiyor. Bu noktada, zorunlu barınma ihtiyacının estetik bir kaygı içermesi söz konusu olabilir mi sorusunun cevabı ise zaman içerisinde ortaya çıkacak arz talep dengesinin niteliğiyle belirlenecek gibi gözüküyor. Modernleşen dünyanın bireyselleşen yaşamları ve gezegenimizin geleceğini kurtarmak adına belirlenen çevre koruma temelli ilkeler etrafında işlevsellikleri, temel beklentileri karşılama oranları ve pratiklikleri bakımından her ne kadar konteyner evlerin büyük bir öneme sahip olduğu düşünülse de kent yaşamı bakımından bir takım sorunlara yol açmaları da mümkün.

Örneğin İngiltere’nin başkenti Londra’da kronikleşen konut sorununa haftalık 75 sterlinlik bir ücretle kiralanan konteyner evlerle çözüm bulunmaya çalışılıyor. Konut sorununun giderilmesi için 2021 yılına kadar 800.000 konut yapılması öngörülen kentte özellikle geçici barınma ihtiyacının karşılanmasında konteyner evlerin önemi büyük. Ancak bu durum konteyner evlerin kullanımı ile birlikte bir gettolaşma tehlikesini de beraberinde getiriyor.

Özellikle yeni yerleşim alanlarının inşası için yeterli alt yapı ve müsait alanı olmayan büyük kentlerdeki kalabalıklaşmış imar alanlarının varlığı mimari uygulamaların niteliğini etkilemekte. Sınırlı imar alanlarında büyük çaplı yapılaşmanın maliyetlerinin yıkım ve yeniden inşa giderlerini de içerdiği düşünüldüğünde kısa vadeli çözümler üretmek adına konteyner evler fayda sağlarken bu yapılaşmanın beraberinde kent dokusuna uygunluk teşkil etmeyen bir estetik yaratması da muhtemel.

Sonuç olarak insanoğlunun yaşam serüveninde barınma ihtiyacı da modernleşen ve değişime uğrayan ihtiyaçlar paralelinde değişmekte. Özellikle kent yaşamının bireyi kendine uyduran hızlı ritmi ile birlikte kolay ulaşılabilir ve çabuk tüketilebilir her çözüm yöntemi otomatik olarak talep görmekte. Fast Food (Hızlı Yemek) olarak tanımlanan niteliği zayıf ama tüketici bakımından ihtiyacı karşılayan gıdalarla başlayan bu hizmet arzı barınma koşulları bakımından da konteyner evler gibi yapıların kent yaşamına girmesini sağlıyor. İnsanoğlu hayatta kalmak adına hem kendi yaşamsal koşullarını yaratıyor hem de bu koşullara uygun teknolojik ve pratik değişimlerle yaşadığı yerleri şekillendiriyor. Geçmişle bir karşılaştırma yapacak olursak; modern çağ ile birlikte kent hafızaları için farklı bir estetik anlayışın ortaya konduğunu söylemek yanlış olmaz.

Konteyner Evlerin Kullanım Alanları

Yazımızda da belirttiğimiz gibi konteyner evin kullanım alanları çok geniş. İnşaat şantiyelerinde, doğal afet durumlarında sık sık konteyner ev görmemiz mümkün. Ancak kişisel kullanım için çok yaygın değiller. Peki hangi alanlarda konteyner ev tercih edilebilir? Bildiğimiz gibi kentsel yaşamdan sıkılan ve ekonomik durumları yeterli olan kişiler son zamanlarda hobi bahçeleri edinmeye başladılar. Hal böyle olunca da bu hobi bahçelerine gidiş-gelişten ziyade orada barınma ihtiyacı da doğdu. Ancak hobi bahçelerinde yapılacak evlerin maliyetleri oldukça yüksek. Prefabrik evler çözüm olsa da yine de yeterince ekonomik olmayabiliyor. Bu durumda konteyner evler çözüm sunuyor. Zaten belli bir yaşam düzeni olan kişiler haftasonları kaçtığı hobi bahçelerinde konteyner ev tercih ederek oldukça makul fiyatlara barınma ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

 

KONTEYNER EVLER (Container Houses)

[galeri]